Exekutorký úřad Frýdek-Místek

Exekutor: Trojanovský, Jiří, JUDr. LL.M.

Adresa: Potoční 1094738 01 Frýdek-Místek

Telefon: 558 438 091

Email: podatelna@exekutorskyurad.net

Webová stránka: http://www.exekutorskyurad.net/

IČ: 72064412

Exekutorské číslo: 143

Datová schránka: 94dniqp

Poznámka: JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M. byl zástupcem Mgr. Ervína Dreiseitela do 26.6.2015. Od 1.3.2017 je zástupcem JUDr. Milana Vlhy, kterému zanikl výkon úřadu dne 28.2.2017.Veškerá el. podání určena EÚ Ostrava je nutno zasílat do DS ID: bsqkn7x. Veškeré úhrady určené EÚ Ostrava je nutné hradit na dosavadní bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a.s., číslo účtu 4200344172/6800 pod dosavadním variabilním symbolem. Ke dni 4. 4. 2018 proběhla změna adresy exekutorského úřadu.

Aktualizováno dne: 02.02. 2020